119/10 หมู่ที่ 2
ตำบล  หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ประเทศไทย


thomas@udonthaihouse.com
โทรศัพท์ : +66(0)42 204 014
มือถือ : +66(0)86 235 36 63

     


ประหยัดถึง 40%
             
             
ชนิดของห้อง ราคาต่อคืน ราคาต่อสัปดาห์ ราคาต่อเดือน ราคาต่อปี
ห้องพักทั่วไป 800 THB คุณประหยัดถึง
560 THB
คุณประหยัดถึง
4,800 THB
คุณประหยัดถึง
115,200 THB
         
ห้องพักพิเศษ 1,400 THB คุณประหยัดถึง
980 THB
คุณประหยัดถึง
8,400 THB
คุณประหยัดถึง
201,600 THB
         
อพาร์ทเม้น 1,400 THB คุณประหยัดถึง
980 THB
คุณประหยัดถึง
8,400 THB
คุณประหยัดถึง
201,600 THB
                 
                 
    ประหยัดถึง

40%